Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Quy chế đào tạo theo chương trình CLC (18/10/2012)

Nhà trường đã ban hành Quy chế đào tạo theo chương trình Chất lượng cao. Sinh viên xem tại đây.