Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Quy định các học phần học trước thực tập tốt nghiệp (18/10/2012)

Sinh viên xem danh mục các học phần học trước thực tập tốt nghiệp tại đây